Lista postępowań PZP

Pozycje 1-14 z 14  pokazuj  pozycji

36/2021 Sprzedaż i sukcesywna dostawa do Zamawiającego preparatów do mycia i dezynfekcji. Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-11-08 2021-11-23 10:00 2022-01-28
32/2021 Dostawa rękawic medycznych Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-10-25 2021-11-05 10:00 2022-01-28
29/2021 Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, w tym odpadów zakaźnych,odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne wytwarzanych przez Zamawiającego Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-10-25 2021-11-25 10:00 2021-12-02
8/2021 Pełnienie dyżurów technicznych oraz utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej urządzeń, instalacji i sieci we wszystkich w budynkach oraz na terenie Szpitala im. Św. Rodziny Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-04-27 2021-05-07 10:00 2021-11-24
3/2021 Świadczenie usług prania bielizny szpitalnej i odzieży ochronnej personelu, usług wynajmu bielizny pościelowej i odzieży operacyjnej wraz z wynajmem dystrybutorów do odzieży operacyjnej. Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-03-24 2021-04-01 10:00 2021-05-04
2/2021 Usługa ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rodziny SPZOZ w Warszawie Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-02-12 2021-03-18 10:00 --
45/2020 Dostawa drobnego sprzętu medycznego sterylnego. Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-01-04 2021-02-05 10:00 2021-02-04
22/2020 Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń, usług współpielęgnacji pacjentów i innych usług wewnątrzszpitalnych w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-08-25 2020-09-24 10:00 2020-10-01
15/2020 Kompleksowa (sprzedaż i dystrybucja) dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ-50) dla potrzeb układu kogeneracji Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-06-25 2020-07-30 10:00 --
9/2020 Usługa ubezpieczenia mienia Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-03-25 2020-04-02 10:00 2020-05-20
3/2020 Dostawa leków Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-01-27 2020-03-05 10:00 2020-06-23
1/2020 Dostawa materiałów jednorazowego użytku oraz materiałów opatrunkowych Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-01-22 2020-03-06 10:00 --
6/2019 Dostawa leków Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-06-04 2019-07-05 10:00 2019-09-13
4/2019 Usługa ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2019-02-22 2019-03-26 10:00 2019-05-23

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa