Lista postępowań PZP

Pozycje 1-12 z 12  pokazuj  pozycji

8/2022/DZP Dostawa materiałów jednorazowego użytku oraz materiałów opatrunkowych Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-05-25 2022-07-05 10:00 --
10/2022/DZP Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-04-29 2022-05-19 10:00 --
6/2022/DZP Usługi konserwacji, przeglądu oraz naprawy bieżącej instalacji kontroli dostępu i urządzeń teletechnicznych oraz bieżącej obsługi rejestru czasu pracy Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-03-17 2022-03-29 10:00 --
1/2022 Dostawę akcesoriów do rekonstrukcji piersi Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-02-07 2022-02-15 10:00 --
44/2021 Przeglądy i konserwacje sprzętu medycznego w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-12-30 2022-01-21 10:00 --
41/2021 Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, w tym odpadów zakaźnych,odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne wytwarzanych przez Zamawiającego Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-12-07 2021-12-15 10:00 --
30/2021 Usługi w zakresie wykonywania przeglądów i konserwacji oraz świadczenia usług pogotowia technicznego urządzeń dźwigowych znajdujących się w budynku Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-11-16 2021-11-26 10:00 --
33/2021 dostawę urządzeń do Banku Mleka Kobiecego Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-10-22 2021-11-02 12:00 --
25/2021 Dostawa cyfrowego aparatu RTG wraz z dodatkowym wyposażeniem Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-09-10 2021-09-21 10:00 --
18/2021 Dostawa leków Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-06-15 2021-07-12 10:00 --
4/2021 Przetarg nieograniczony na dostawę drobnego sprzętu medycznego sterylnego Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-03-09 2021-04-09 10:00 --
33/2020 Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń, usług współpielęgnacji pacjentów i innych usług wewnątrzszpitalnych w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-11-20 2020-12-03 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa