Lista postępowań PZP

Pozycje 1-4 z 4  pokazuj  pozycji

8/2021 Pełnienie dyżurów technicznych oraz utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej urządzeń, instalacji i sieci we wszystkich w budynkach oraz na terenie Szpitala im. Św. Rodziny Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-04-27 2021-05-07 10:00 --
4/2021 Przetarg nieograniczony na dostawę drobnego sprzętu medycznego sterylnego Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-03-09 2021-04-09 10:00 --
2/2021 Usługa ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rodziny SPZOZ w Warszawie Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-02-12 2021-03-18 10:00 --
33/2020 Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń, usług współpielęgnacji pacjentów i innych usług wewnątrzszpitalnych w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-11-20 2020-12-03 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa